Polaganje vodovodnih cevi

Vodovodne cevi morajo biti na globini, ki onemogočajo zmrzovanje vode v ceveh. Pomembno je tudi, da so obsute s finim peskom, saj s tem preprečimo, da bi se cevi poškodovale zaradi pregrobega nasutja in začele puščati. Nad cevmi je obvezen opozorilni trak, ki še dodatno (poleg finega peska) nakazuje ob morebitnem kasnejšem kopanju, da se na mestu pod opozorilnim trakom, nahaja vodovodna cev. Priporočljivo je, da je vodovodna alkaten cev v zaščitni cevi.