Polaganje zaščitnih cevi za elektriko

Dandanes se večino električnih in ostalih kablov napeljuje pod površjem. Kable se uvlači v vnaprej položene zaščitne cevi. Pri tem je izredno pomembno, da je cev ustrezne velikosti, da je položena na zadostni globini in da je pravilno obsuta s finim peskom ter označena z opozorilnim trakom.

 

Polagamo vse vrste zaščitnih cevi na vseh globinah in v vseh kategorijah zemljine.