Fotogalerija - Med gradnjo

Za povečavo in opise kliknite na sliko.

 

Izdelava fekalne kanalizacije

Izdelava jaška za hišno fekalno kanalizacijo

Položena politlak folija ("filc")

Izdelava betonske posteljice za elektro jašek

 

 

 

 

 

 

 

 

Ureditev naklona brežine

Nasipavanje gozdnih poti

Izkop kanala

Polaganje kanalizacijskih cevi

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasipavanje kanala

Izdelava posteljice iz finega peska

Utrjevanje kanala v plasteh

Izvedba križanj z obstojecimi komunalnimi vodi

 

 

 

 

 

 

 

 

Izkop kanala

Pred vgradnjo kanalizacijskega jaška

Asfaltiranje cest

Asfaltiranje cest

 

 

 

 

 

 

 

 

Pred polaganjem asfalta

Urejanje deponije gradbenega materiala

Mletje asfalta

Mletje asfalta

 

 

 

 

 

 

 

 

Izkop

Izkop

Zarezovanje asfalta

Obbetoniranje cevi meteorne kanalizacije

 

 

 

 

 

 

 

 

Izkop slabo nosilne podlage

Polaganje betonskih robnikov

Polaganje betonskih robnikov

Utrjevanje

 

 

 

 

 

 

 

 

Pred asfaltiranjem

Postavitev LTŽ pokrova na novo višino

Pred nasipavanjem s tamponskim materialom

Izdelava betonske opore za robnike

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdelava peskolova

Strojno pikiranje skal

Izdelava jaška za fekalno kanalizacijo

Zakljucevanje gradbišca

 

 

 

 

 

 

 

 

Vgradnja lovilca olj in mašcob

Izvedba odvodnjavanja površinske vode

Vgradnja vodomernega jaška

Zavarovanje kanala