Izkopi in nasipi

Ena izmed najpomembnejših opravil pri ureditvi katerekoli vozne površine je gotovo kvalitetna nosilna podlaga. V podjetju izvajamo vse vrste izkopov v vseh možnih kategorijah zemljine. Globina izkopa je odvisna predvsem od vrste prometa, ki bo tekel nad zaključnim tlakom in pa same zemljine. Vsekakor pa je varčevanje pri izkopu nenosilne podlage in nasipavanju s tamponskim materialom nepriporočljivo, saj vam lahko kasneje povzroči nemalo glavobolov in dodatnih stroškov. Rezultati preplitvega izkopa, slabo utrjenega materiala ali uporabe nekvalitetnega nasutja, se lahko pokažejo šele čez dalj časa. Zimsko zmrzovanje tal in spomladansko taljenje je običajno glavni pokazatelj kvalitete izvedbe nasutja.

 

 

V bolj zahtevnih pogojih priporočamo uporabo politlak folije pred nasipavanjem s tamponskim materialom. Slednja prepreči mešanje nosilne in nenosilne podlage in zagotovi, da tudi čez dolga desetletja ne pride do posedkov ali razpokanja vrhnjega sloja.