Izdelava jaškov

Revizijske jaške izdelamo povsod, kjer je potrebno imeti dostop do cevi, ki smo jih vgradili v teren. Kanalizacijske jaške se izdela, če trasa kanalizacije poteka na dolgi razdalji in zato v izvedbi brez jaška onemogoča temeljitega dostopa do celotne kanalizacije. Prav tako se jaške uporabi pri vseh večjih spremembah smeri kanalizacije. Izdelamo oz. vgradimo tudi druge jaške (elektro, vodovodni itd.).

 

Glede na vrsto jaška in površino, na kateri je izdelan/vgrajen, se uporabi tudi ustrezen pokrov. Najpogosteje uporabljen je LTŽ pokrov, na tlakovanih površinah pa je možna tudi izvedba z nerjavečim pokrovom, katerega se tlakuje tako kot dvorišče in se precej težje opazi (ne kvari izgleda dvorišča).