Izvedba meteorne in fekalne kanalizacije

Padavinsko vodo je potrebno na pravilen način odvesti s povoznih in pohodnih površin, strehe in povsod tam, kjer ne želimo, da se nam ob vsakem deževju nabere voda, ki bi nam lahko kasneje delala težave. Kanalizacijo meteornih voda se opravi s PVC cevmi, ki morajo biti glede na prispevno površino ustrezno predimenzionirane. V primeru, da so cevi na mestu, ki je težje obremenjeno (promet), je potrebno cevi tudi ustrezno obbetonirati.

 

Izdelamo vam tudi kompletno fekalno kanalizacijo iz objekta (do čistilne naprave, javne kanalizacije,...).