Ureditev odvodnjavanja

Pri načinu odvodnjavanja je najprej pomembno, da se vodo na površini preusmeri na mesto, kjer jo nato izpeljemo v meteorno kanalizacijo. To naredimo z ustreznimi padci, ki se razlikujejo glede na obstoječi teren in vrsto zaključnega tlaka. Najpogosteje se za odvodnjavanje izdela peskolov, ko pa usmeritev vode ni mogoč le na eno mesto, pa vgradimo linijske kanalete/vodenice in tako vodi preprečimo njeno nadaljno pot na površju.

 

 

 

 

Peskolove se običajno izdela iz betonske ali PVC cevi, element preko katerega vodo preusmerimo v meteorno kanalizacijo pa je LTŽ rešetka ustrezne nosilnosti in velikosti. Prav tako je pri linijskih kanaletah izvedba navadno z LTŽ rešetkami, v primeru najmanjšega obremenilnega razreda pa lahko tudi z vroče cinkanimi rešetkami.