Reference

Le nekaj naših referenc, katera smo uspešno zaključili:

 

○ Rekonstrukcija in razširitev Vrhovčeve ceste na Logu

○ Ureditev okolice vrtca v Bevkah

○ Kompletna ureditev okolice osnovne šole v Bevkah

○ Rekonstrukcija ceste v Zanogi - Vnanje Gorice

○ Rekonstrukcija Ceste ob Potoku na Logu

○ Razširitev ceste 8. maja na Logu

○ Izgradnja meteorne in kabelske kanalizacije - Ilovica 3 (Log)

○ Rekonstrukcija Rimske ceste na Logu

○ Posodobitev in rekonstrukcija športnega parka v Dragomerju

○ Izgradnja javne razsvetljave na Cesti Dolomitskega odreda in Vrhovčeve ceste (Log)

○ Rekonstrukcija in posodobitev medobčinske ceste Lukovica - Žabnica - Vnanje Gorice

○ Izgradnja športnega parka v Bevkah

○ Izgradnja javne razsvetljave na cesti Pot na Ferjanko (Log)

○ Izgradnja športnega parka Jordanov Kot na Logu

○ Rekonstrukcija ceste Čevica - Logatec (kanalizacija, vodovod, asfaltiranje)

○ Ureditev okolice za Parkovno vrtnarstvo Hlebec

○ Priprava in asfaltiranje Vrstne ceste na Logu

○ Priprava in asfaltiranje avtobusnega obračališča pred OŠ na Vrhniki

○ Izgradnja pločnika v Sinji Gorici in Dragomerju

○ Sanacija prekopov za Telekom Slovenije

○ Izgradnja športnega parka pri OŠ Log-Dragomer

○ Izgradnja vodovoda in kanalizacije Ilovica na Logu

○ Argo Horjul - kompletna ureditev dovozne poti, parkirišč in skladiščnih depojev

○ Rutar center - elektrifikacija, kanalizacija in zunanja ureditev

○ Izgradnja Idrijske ceste na Vrhniki

○ Poslovno-obrtna cona na Vrhniki - ureditev kanalizacije, priprava in asfaltiranje

○ Spodnji ustroj in asfaltiranje cest v Občini Brezovica

○ Priprava in asfaltiranje ceste Pokojišče - Zavrh

○ Izvedba spodnjega ustroja in asfaltiranje košarkarskega igrišča KS Jezero

○ Priprava in asfaltiranje teniškega igrišča v Preddvoru

○ Rekonstrukcija ceste na Vrhpolju pri Moravčah

○ Rekonstrukcija ceste na pokopališče na Logu

○ Izgradnja meteorne in fekalne kanalizacije v zazidalnem kompleksu Betajnova

○ Rekonstrukcija Betajnove ceste na Vrhniki (nova trasa)

○ Rekonstrukcija ceste Pokojišče - Padež

○ Izgradnja fekalne kanalizacije na Jelovškovi cesti na Vrhniki

○ Rekonstrukcija Jelovškove ceste in Ceste ob potoku na Vrhniki

○ Izvedba obalne ceste z vso infrastrukturo, parkirišči in pločniki ter ureditvijo parka za Društvo mišično obolelih Slovenije v Izoli

○ Rekonstrukcija Ulice 6. maja na Vrhniki

○ Privatna dvorišča različnih velikosti in zahtevnosti