Izdelava škarp

Za izdelavo škarpe oz. takoimenovanega podpornega zidu je pomembnih več dejavnikov. Upoštevati je potrebno pritisk zemljine na škarpo, dimenzijo temelja, ustrezno armaturo in seveda kakovostno betonsko mešanico. Za izdelavo manjših klasičnih armiranobetonskih škarp v podjetju poskrbimo sami, medtem ko večje podporne zidove oddamo ustreznemu podizvajalcu, na katerega se lahko zanesemo.

 

Zelo pogosto uporabljeni elementi za izdelavo škarpe so tudi betonski škarpniki.