Storitve

Naša primarna dejavnost je urejanje okolice hiš in poslovnih objektov ter izgradnja ali rekonstrukcija cest. Nekaj izmed naših opravljenih storitev in izdelkov si lahko ogledate na naši Facebook strani.

 

V nadaljevanju naj vam naštejemo le nekaj bolj pomembnih postavk nizkih gradenj, katera opravljamo že 35 let:

 

Tlakovanje

Asfaltiranje

Izkopi in nasipi

Kiper prevozi

Polaganje vseh vrst robnikov, granitnih kock in drugih elementov za obrobe

Izvedba meteorne in fekalne kanalizacije

Izdelava drenaže

Izdelava jaškov za elektriko, kanalizacijo itd.

Ureditev odvodnjavanja (vgraditev kanalet, vodenic, peskolovov,...)

Polaganje vodovodnih alkaten cevi

Polaganje zaščitnih cevi za elektriko

Razna dela z gradbeno mehanizacijo

Rušenje vseh vrst površin in manjših objektov

Izdelava škarp

Redno vzdrževanje cest

Zimska služba