Zimska služba

Že vrsto let opravljamo zimsko pluženje tako občinskih cest in pločnikov v občini Vrhnika, kot tudi drugih parkirišč in okolic poslovnih prostorov. Prav tako smo zadolženi za pluženje trinajstih Mercatorjevih poslovalnic v Ljubljani, na Logu in Drenovem Griču.